pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Водохващането на Велинград попада в терена за добив на волфрам, ще се учредяват санитарно-охранителни зони
pamedia , сряда 13 юли 2016 - 17:07:52 // коментари: 0


vodoem1.jpgДиректорът на РИОСВ – Пазарджик спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” на „РЕСУРС-1”АД, заради настъпили фактически промени, съобщиха от екоинспекцията.
Съгласно представения от ВКТВ ЕООД – Велинград проект за санитарно-охранителни зони, пояс І-и – около речното водохващане Грънчарица и ІІ-и пояс, около речните водохващания, попадат в площта на  инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”. Затова административното производство по ОВОС спира до издаване на индивидуален административен акт от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за учредяване на санитарно-охранителни зони около речни водохващания на реките Грънчарица и Малка река, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Велинград.
След издаване на индивидуалния административен акт за учредяване на санитарно-охранителните зони от БД ИБР – Пловдив, административното производство на РИОСВ – Пазарджик ще бъде възобновено служебно, съобщкиха от екоинспекцията в Пазарджик.   Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 1604Време за изпълнение: 0.4533 сек., 0.3803 от тях за заявки.