pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Готов е проектът на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове
pamedia , петък 16 февруари 2018 - 11:39:54 // коментари: 0


Пазарджик

Община Пазарджик е готова с  проекта на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. Проектът на нормативния документ, както и приложенията - мотиви, доклад и оценка за въздействие, са качени на интернет страниците на Общината и Общинския съвет и са достъпни за всички заинтересовани лица. От днес тече и 30-дневния срок, в който предложения и становища по проекта, а на 20 март е предвидено обществено обсъждане.


"С Наредбата ще се подпомогнат усилията на спортуващите от всички възрасти за системни занимания с физически упражнения и спорт, спортните клубове, които организират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност, и туристическите дружества по направление спорт от социално значение и социален туризъм, чрез предоставяне на средства за закупуване на материално-техническо оборудване и съоръжения, чрез насочване на финансови средства от бюджета на Общината за провеждане на спортни мероприятия от социално значение, за закупуване на спортни уреди, включително адаптивни за хора с увреждания. С Наредбата ще се въведе единен стандарт за подпомагане на кандидатстващите за финансова помощ спортни организации. Ще се създадат и приложат ясни и общовалидни на територията на Общината правила, а това ще създаде възможност спортните клубове и туристическите дружества дългосрочно да планират тренировъчна дейност, участия в състезания и спортни мероприятия".  Това е записано в Мотивите, изготвени от Гергана Табакова - директор на Дирекция "Образование и култура".

Факт е, че през последните години броят на спортните организации и многообразието на спортните дейности на територията на община Пазарджик многократно се увеличиха, а с това и исканията за съдействие и финансово подпомагане. Многобройните заявки за участия и помощ, изискват добре обмислена, прецизна и точна обосновка на подхода на Община Пазарджик относно разпределението на финансови средства между кандидатите, поради реалната заплаха някои организации да останат без финансова помощ, други да получат несъразмерна спрямо резултатите и значимостта на положените усилия на картотекираните към тях спортисти.

Проектът на Наредбата предвижда работа на експертна Комисия, която извършва обективна преценка на депозираните искания на база набор от представени документи, регламентират се допустими разходи, договор, който урежда целесъобразното разходване на финансовото подпомагане от община Пазарджик, отчитане, права, задължения и отговорности на страните, срокове, контрол и санкции.

С Наредбата се определя механизмът за разпределение на средствата между отделните спортни клубове, като е разписано как се точкуват различните индикатори по критериите и как получените точки, се преобразуват в процент от подлежащият на разпределение финансов ресурс.

Предвидените за финансиране са състезания от Спортния календар, закупуване на материално-техническо оборудване, спортни дейности за хора с увреждания и социален туризъм, спорт за високо майсторство, спортни празници и чествания.  В Наредбата на точков принцип е изготвен механизъм за оценка на спортните резултати.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 782Време за изпълнение: 0.5225 сек., 0.4468 от тях за заявки.