RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Областният управител върна за ново обсъждане решения на общинските съвети в Белово, Батак, Септември, Панагюрище и Сърница
 
ПазарджикОт Областна администрация Пазарджик разпространиха информация за върнати решения на няколко от местните парламенти в областта:
"Със заповеди на Областния управител Стефан Мирев са върнати за ново обсъждане незаконосъобразни решения на общинските съвети в общините Белово, Батак, Септември, Панагюрище и Сърница.

Община Белово -
Решение № 678 от 27.06.2019 г. Общински съвет Белово е взел решение да се извърши продажбата чрез публично оповестен конкурс на имот находящ се местността „Топлата вода“. В имота, предмет на продажбата има построена двуетажна /търговска/ сграда, която не е отразена в приложената към решението скица. Към решението е приложен Акт за частна общинска собственост, в който не са описани сградата и плувните басейни, попадащи в имота. Общинският съвет е приел като начална конкурсна цена на имота 75 000 лв. /при данъчна оценка 74 094,20 лв./, която е по – ниска от определената пазарна оценка от лицензиран оценител.
Решение № 681 от 27.06.2019 г.  Общински съвет Белово дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Момина Клисура и ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ в с. Габровица. Имотите, предмет на решението, представляват училища /макар и закрити/, същите не са загубили предназначението си за задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал.2, т.3 от ЗОС са публична общинска собственост по своя характер. Имотите освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, следва да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование

Община  Батак
Решение №509 от 27.06.2019 г. Общински съвет Батак е решил да се предоставят за обезщетяване на Ракитовска Мюсюлманска вероизповедна община шест броя имоти. С решение, издадено на 24 януари 1993 година Ракитовската поземлена комисия е отказала да възстанови правото на  собственост в стари реални граници поради това, че имотите са “залети от язовир Батак”. На две съдебни инстанции, това решение е обявено за нищожно и преписката е изпратена по компетентност на Общинска служба „Земеделие“ гр. Велинград, която е била компетентния орган.
 В решението на Общински съвет Батак липсва и информация за административната процедура, развила се пред Общинската служба по „Земеделие“ Велинград по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Община Септември
Решение № 1277 от 26.06.2019 г. Общински съвет Септември дава съгласие за служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Варвара“, на юридическо лице за водоснабдяване на „Минерална баня“ гр. Пазарджик. Не е спазена процедурата по изменение на разрешителното за водовземане ,регламентирана в чл. 73 – чл. 77 от Закона за водите. Липсват данни решението да е съгласувано с Директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – Пловдив по отношение параметрите на водовземането, което съгласуване се извършва преди вземането на решението от Общински съвет.

Община Панагюрище
Решение № 695 от 26.06.2019 г. Общински съвет Панагюрище е взел решение за отдаване под наем на язовир „Чакът дере“ – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище. Решението не е съобразено с разпоредбите на Закона за водите и Закона за концесиите, които са специални по отношение на общия Закон за общинската собственост и уреждат реда за управлението и предоставането на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения - публична общинска собственост.

Община Сърница
Решение № 87 от 27.06.2019 г. Общински съвет Сърница е взел решение за сключване на споразумителен протокол за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръжения, собственост на Община Сърница и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Сърница от ВКТВ Велинград. В настоящия случай не са налице условията на чл. 198б, т. 3 от Закона за водите /ВиК системите да са собственост само на една община/, поради което Общински съвет Сърница не разполага с предвидената в чл. 198г, т.1 от Закона за водите компетентност, тъй като собствеността на ВиК системите e разпределена между няколко общини /Сърница и Велинград/, в случая е приложима разпоредбата на чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, която определя като компетентен орган Асоциацията по ВиК.
  
        
     
  


Тази страница е видяна: 558

 Публикувано от: pamedia на вторник 16 юли 2019 - 17:44:47

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Областният управител върна за ново обсъждане незаконосъобразни решения на общинските съвети в Септември и Ракитово
Областният управител върна за ново обсъждане решения на общинските съвети в Пазарджик и Ракитово
Пет решения на Общински съвети върна областният управител
Областният управител на Пазарджик върна за ново обсъждане решенията за сметката за отпадъците и общинската стратегия за социалните услуги
Областният върна 14 решения на ОбС Септември
Решения за атракционно влакче в Сърница и ПУП в Ракитово спря областният управител
Общинските съветници в общините Батак, Сърница и Септември днес полагат клетва
ВАС върна за ново разглеждане делото за избора на съветници в Белово
Областният върна за ново разглеждане решение на беловските съветници за преобразуване на собственост
Денонощно дежурство на общинските съвети за сигурност и постоянно наблюдение на реките и язовирите разпореди областниятТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5514 сек., 0.4651 от тях за заявки.