pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Тодор Попов: Продължаваме да надграждаме
pamedia , сряда 05 октомври 2011 - 13:47:20 // Коментарите са забранени

Независимият кандидат за кмет представи акценти от управленската си програма в сферите образование, култура, социални дейности и спорт

tp051011.jpgБъдещата работа на екипа на Тодор Попов ще е надграждане на вече направеното до момента, разширяване на ангажиментите, на дейностите, на инициативите в различните сфери от работата на общинската администрация. Това стана ясно на пресконференция, на която независимият кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Попов представи акцентите от управленската си програма в сферите образование, култура, социални дейности и спорт. На пресконференцията присъстваха кандидатите за съветници от листата на коалиция „Тодор Попов за Пазарджик“, които имат отношение към образованието, културата, социалните дейности и спорта.

Като положителна практика Тодор Попов посочи съфинансирането на проекти на училищата и детските градини за подобряване на материално-техническата база, като е предвидено да се разработва ежегодно общинска програма за такива финансирания. В сферата на образованието се предвижда изграждане на съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца и ученици с увреждания в няколко училища и детски градини: ОДЗ „Слънчо“, „Снежанка“, „Валентина Терешкова“ и училищата „Никола Фурнаджиев“, Св.Климент Охридски“, „Проф. Ив. Батаклиев“, „Христо Ботев“ и прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий“.
„Важно е да се даде възможност на децата, които искат да учат религия, да могат да се образоват, затова предвиждаме финансиране на 5 групи по СИП религия в начален етап на обучение“, заяви Тодор Попов. Предвижда се и финансирането на обучението на 5 групи СИП по здравно образование в гимназиална степен на обучение в общинските училища.
В сферата на образованието е заложено още изграждане на образователно-информационен център в СОУ „Д. Гачев“ за работа с деца и родители от етническите малцинства, както и саниране на ОДЗ „Валентина Терешкова“ и ЦДГ „Върбица“.
В досегашната си работа като кмет Тодор Попов много пъти е посочвал необходимостта от нови зали за творческите състави. На пресконференцията в предизборния щаб на независимия кандидат за пореден път този проблем беше поставен. Тодор Попов е заложил в програмата за бъдещите си дейности ремонтиране на сцената на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, което да осигури допълнително пространство за подготовка и изява на творческите ни състави. В дейностите от сферата на културата се предвижда и подготовка и реализация на оперетни постановки на Симфонично-оперетно дружество „Маестро Г. Атанасов“, както и утвърждаването на стартиралия проект „Регионален фестивал на изкуствата-Пазарджик“ като знаково събитие в културния календар на региона.
В сферата на социалните дейности е заложено изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт и реконструкция на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик с финансиране от Оперативна програма Регионално развитие на стойност близо 2,5 млн.лв. Планирано е и разкриване на няколко нови социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция за лица правонарушители, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в социален риск, Дневен център за възрастни, Защитено жилище за възрастни с деменция, Хоспис за лежащо болни хора, Социално предприятие с трудотерапевтични работилници за хора с различна степен и вид на увреждане.
Тодор Попов пое ангажимент да продължи последователната си политика по отношение на разкриването на спортно училище в Пазарджик, а също и да продължат ремонтите на спортни зали и съоръжения към тях – конкретно на зала „Васил Левски“, зала „Младост“ и спортния корпус на „Зоната на здравето“. Предвижда се изграждане на футболно игрище на терена на стария стадион „Любен Шкодров“, а също основен ремонт на стадион „Г.Бенковски“ с цел покриване на изискванията на професионалния футбол, изграждане на фитнес кът на открито в острова и парк „Стадиона“, както и осигуряване на свободен достъп до спортната база за деца в неравностойно положение. Тодор Попов за пореден път декларира разбирането си, че спортът се нуждае от подкрепа от страна на общината и декларира готовност да продължи работата в тази насока.
Председателят на ОС на БФС  Спас Иванов, че има разбиране от страна на представители на държавата за създаване на спортно училище. Той посочи като положителен момент в досегашната работа на общинското ръководство възстановяването на спортните игрища по селата.
В сферата на социалните дейности трябва да  продължи практиката на предоставяне на социални услуги и да се търси успешна формула на публично-частни партньорства и запазване на политиката на обгрижване на хората в неравностойно положение, подчерта Златка Грудева, която е в листата на коалиция „Тодор Попов за Пазарджик“. Емилия Спасова съобщи, че в бъдещата си работа като общински съветник ще работи за осигуряване на условия децата от селата също да бъдат обхванати в различни извънкласни форми и състави. 


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 1689Време за изпълнение: 0.4101 сек., 0.3306 от тях за заявки.