RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Покана за участие в кръгла маса по проект "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
  
Интегриран план за градско развитие - Пазарджик

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 20 юни 2013 година (четвъртък) от 16.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе кръгла маса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, наименование на проекта „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.
В рамките на обсъждането на краглата маса ще бъде представен Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик. На обсъждането ще бъдат представени включените в плана проекти, в рамките на зоните за въздействие на ИПГВР.
Водени от принципа за най-широко гражданско участие при разработване на стратегически, устройствени и планови документи за бъдещето на града, Ви каним да изразите мнения и коментари относно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик.
Кръглата маса се организира в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/036-U-10, изпълняван от ДЗЗД „Обединение устойчиво развитие за Пазарджик”.
За допълнителна информация – интернет страницата на общината www.pazardjik.bg  и интернет страница на проекта http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/bg-bg/предстоящо.aspx.

С уважение,

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик                                                                                                 13.06.2013


Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Тази страница е видяна: 1272

 Публикувано от: pamedia на четвъртък 13 юни 2013 - 15:24:57

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”
Пазарджик вече има готов проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
Идентифициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г
До средата на 2013 г ще е готов проектът за интегриран план на градско развитие на Пазарджик
Община Пазарджик подписа 5 договора по проекта за устойчиво градско развитие
Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитие
Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
Цветан Цветанов идва в Пазарджик за участие в кръгла маса - дискусия „Обществен ред, правосъдие и сигурност“Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.6102 сек., 0.5288 от тях за заявки.