RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Проект "Шанс" на Община Пазарджик
 eu_opchr.jpg
Проект „Шанс” се изпълнява от Община Пазарджик по Договор № BG051РО001-5.2.12-0048-СООО1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”, на стойност 765 291,84 лв., с продължителност 19 месеца.
Основната цел на проекта е да развие устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца, а именно:
-Да развие нови услуги за деца и младежи с увреждания и деца и младежи, напускащи институции в  Община Пазарджик – 4 бр. Центъра за настаняване от семеен тип  за деца и младежи (ЦНСТДМ), в отговор на индивидуалните оценки за нуждите на всяко дете и ресурсите на средата
-Да развие местен капацитет от квалифициран и обучен персонал, който да прилага съвременни принципи и  подходи в грижата за деца и младежи с увреждания и деца и младежи, напускащи институции.
-Да подпомогне процеса на деинституционализация и закриване на специализираните институции за деца с увреждане и ДДЛРГ.
-Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата и младежите с увреждания и напускащи институции да израстват и развиват пълноценно своите възможности. 
В резултат на реализираните дейности ще бъдат предоставени качествена грижа, ще се приложат съвременни модели на социална работа, ще бъдат защитени в най-висока степен интересите на децата и ще се подпомогне цялостния процес по деинституционализация.
Настаняването в ЦНСТДМ става със заповед от Отдел “Закрива на детето” по местоживеене за непълнолетните потребители или със заповед на кмета на общината, след подаване на молба от страна на пълнолетното лице или негов настойник, ако е поставено под запрещение.
Новоизградените Центрове за настаняване на деца от семеен тип ще осигуряват 24-часова грижа от високо квалифициран персонал. Ще бъде осигурено социално, психологическо, педагогическо, здравно и друго консултиране и информиране, както и индивидуална подкрепа за преодоляване на проблемите във всекидневния живот на децата и младежите. Освен това ще се оказва подкрепа от страна на екипа в процеса на обучение чрез поддържане на постоянен контакт с училищата. Ще бъде осигурена възможост за професионална ориентация и качествена подготовка на младежите с цел успешната им социална интеграция. Специално обособени вътрешни и външни територии ще осигуряват условия за планиране и организиране на свободното време на децата и младежите и развиване на техните физически и социални умения.От гледна точка на архитектурата на Центровете е осигурено лично пространство на всяко дете. Децата и младежите имат възможност да се развиват и живеят в атмосфера на домашен уют. Създават се условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.
Адрес на ЦНСТДМ:
  • гр. Пазарджик, ул. «Тинтява» № 3в: капацитет – 14 деца и младежи без увреждания, напускащи институции;
  • гр. Пазарджик, ул. «Яков Матакиев» №19 - 14 деца и младежи с увреждания, от които 12 напускащи институции и 2 от общността;
  • гр. Пазарджик, ул. «Стоян Ангелов» № 117 - 14 деца и младежи с увреждания, от които 12 напускащи институции и 2 от общността;
  • с. Звъничево, община Пазарджик – 8 деца и младежи без увреждания, напускащи институции.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд в рамките на проект «Шанс» по Договор за БФП NoBG051РО001-5.2.12-0048-СООО1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Община Пазарджик носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


Тази страница е видяна: 441

 Публикувано от: pamedia на вторник 09 декември 2014 - 00:00:00

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Проект дава шанс на младежите за квалификация
Обучените по проект „Нов шанс за успех“ получиха удостоверенията си в ПГСА
Шестима младежи, напуснали социална институция, получават шанс за квалификация и работа по проект
Центровете от семеен тип за деца и младежи по проект "Шанс" в Пазарджик са приели 26 деца
Деца и младежи с увреждания ще бъдат изведени от институциите и настанени в 4 Центъра по проект "Шанс"
Кметът на Пещера Йордан Младенов връчи удостоверенията на 60 обучени по проект "Нов шанс за успех"
Работата по проект "Шанс" приключва с 4 центъра за деца и младежи от семеен тип, изградени за една година
Вокални таланти от селата ще получат шанс за голямата сцена по проект на Консорциум "Алианс за социално развитие"
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
Нови социални услуги по проект "Светулка" по схема за безвъзмездна финансова помощ "Шанс за щастливо дестство"Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5720 сек., 0.4883 от тях за заявки.