pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
244 семейства са лишени от месечни помощи заради отсъствия на децата от училище
pamedia , вторник 13 декември 2011 - 15:48:56 // коментари: 0


244 семейства не са получили месечните помощи за дете заради отсъствия на децата си от училище. Децата с отсъствия са общо 555 в област Пазарджик, като най-голям брой санкционирани семейства има в Пазарджик - 75, със 155 отсъстващи деца. Следва Пещера с 49 санкционирани 
семейства и 96 отсъстващи деца и Велинград с 27 санкционирани семейства и 100 отсъстващи деца.

Месечни помощи за дете до навършване на средно образование, но не повече от 20 годишна  възраст се предоставят в пари/или  под формата на социални инвестиции на семейства, чиито средномесечен  доход за предходните 12 месеца не надвишават 350 лв. на член от семейството.

     Друго условие за получаване на семейни  помощи е децата редовно да посещават  училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние.
     Ежемесечно  до 5-то число на месеца директорите  на училищата изпращат в РДСП по постоянен адрес на родителите, справка образец за допусналите 5 неизвинени отсъствия от учениците.

     Тази  информация се препраща в дирекциите „Социално подпомагане” в област Пазарджик.
     Тези  деца, които са допуснали 5 неизвинени отсъствия помощта се спира със  заповед на директора на Д”СП” за съответния месец. Ако в следващия месец ученика редовно посещава учебните заниятия помощта се възобновява. 


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 857Време за изпълнение: 0.5265 сек., 0.4522 от тях за заявки.