Новина: От НАП: Подробно всички задължения за здравно осигуряване на приетите студенти редовно и задочно обучение, в България и чужбина
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
четвъртък 28 юли 2016 - 16:04:37


ПазарджикЗа времето между завършването на средното образование и започването на висшето образование тазгодишните абитуриенти, трябва сами да платят здравните си осигуровки. За област Пазарджик по данни на РИО Пазарджик те са 1585 на брой.   За периода от завършването през юни до началото на академичната година през октомври следва да се подаде декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“ и се дължат здравноосигурителни вноски в размер на 16.80 лв. на месец. 


-   лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП;-   по пощата с обратна разписка;- по електронен път – с електронен подпис или персонален идентификационен код.


От м. юни до момента в НАП офис Пазарджик са подадени 125    бр. декларации обр. 7 от лица родени през 1996 и 1997 г.

Студентите, които са осигурени за сметка на държавния бюджет трябва да отговарят на няколко условия - трябва да са редовна форма на обучение, да не работят и да са на възраст под 26 години. 

Студентите, задочна форма на обучение трябва сами да плащат здравните си осигуровки. Важно за студентите, които се обучават в чужбина е, че следва да представят удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват в офисите и териториалните дирекции на НАП, за да бъдат осигурени за сметка на държавния бюджет и да се възползват от предоставените им здравноосигурителни права.  

Декларацията образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“ се подава:
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.11942 )


Време за изпълнение: 0.0681 сек., 0.0085 от тях за заявки.