Новина: Съдът отмени решението да не се събира такса смет, ако имотът не е основно жилище и не се ползва целогодишно
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 07 юни 2017 - 17:28:16


Пазарджик

Административният съд в Пазарджик отмени приетото от Общински съвет - Пазарджик изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, с което беше регламентирано да не се събира такса смет,  "ако имотът не се ползва през цялата година, не е деклариран като основно жилище по смисъла на ЗМДТ и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота".
Протестът срещу текстове от Наредбата, които бяха коригирани, е на прокурор Стефан Янев. Съдът е отчел всичките му мотиви, като основният е, че чл. 71 от ЗМДТ предвижда несъбиране на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. Тоест оспорената част от чл. 16, ал. 4 от наредбата – „не е деклариран като основно жилище по смисъла на ЗМДТ“ не се съдържа в закона. Съдът намира, че с въвеждането в наредбата на изискването за липса на деклариране като основно жилище на имота незаконосъобразно се стесняват условията, предвидени в закона за ползване на правото на лицата да бъдат освободени от таксите за сметосъбиране и сметоизвозване, когато хипотезата на целогодишно неползване на недвижимия имот. Затова като незаконосъобразна оспорената част от чл. 16, ал. 4 от наредбата е отменена.

Заедно с това е отменена и санкцията за тези, които са декларирали, че не ползват, а понастоящем ползват имота си като основно жилище.

Освен това е отменен и текста, според който от такса се освобождават собствениците на ловни кучета.  Законът не поставя притежаването на ловни кучета сред изключенията, при които не се заплаща местна такса. Затова оспорената разпоредба, като незаконосъобразна, е отменена.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.14137 )


Време за изпълнение: 0.0443 сек., 0.0064 от тях за заявки.