Новина: Агенцията по приватизация продава имот в двора на Ветеринарната клиника на ул. "Пловдивска"
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
сряда 07 март 2018 - 17:04:23


Ветеринарна клиника

Наддаването ще започне от 29 000 лв.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 318 кв.м, намиращ се на ул. „Димчо Дебелянов“ в Пазарджик, обл. Пазарджик.
Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването е 29 000 лева (без вкл. ДДС), а търгът ще се проведе на 22 март 2018г. от 11.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 19 март 2018г. в стая 414 на АПСК.

Имотът се намира в двора на „Ветеринарна клиника“, югоизточната част на града. Поземленият имот е с достъп от улица „Пловдивска“. Сградата е полумасивна, едноетажна, със застроена площ 158 кв.м.

Имотът – частна държавна собственост с предоставени права на управление на Министерство на земеделието, храните и горите, представлява поземлен имот с идентификатор 55155.507.261, с площ 318 кв.м, намиращ се на ул. "Димчо Дебелянов" № 1, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ведно с построената в него сграда с идентификатор 55155.507.261.1 със застроена площ 158 кв.м.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.15810 )


Време за изпълнение: 0.0674 сек., 0.0083 от тях за заявки.