Новина: Тодор Попов: Островът отесня, с новия мост и Зоната на здравето ще стане един цялостен ансамбъл
(Категория: Интересно)
Публикувано от pamedia
вторник 13 март 2018 - 15:16:10

  
Пазарджик


"Онзи ден си беше манифестация в острова, имаше поне 5-6 хиляди души - тесничко ни стана , трябва да се разширяваме. До края на годината  мостът трябва да е готов, а до тогава ще предложим на Общинския съвет и концесиониране на Зоната на здравето, за да може да стане един общ ансамбъл. Свързвайки Зоната на здравето и Острова, ще се получи един хубав комплекс. Островът вече ни отесня." Това сподели кметът на Пазарджик Тодор Попов по повод обявената обществена поръчка – открита процедура по ЗОП за изпълнение на „Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”, гр. Пазарджик”.

Предвижда се пешеходният мост да е позициониран перпендикулярно на река Марица и да е с дължина 108 м. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. Напречното  моста и подходите към него ще са  6 метра, габаритът на пешеходните алеище е 5 м., a на рампите за инвалиди -  2,5 м.

Сроковете за изпълнение на поръчката са:
1. За изготвяне на технически проект – не по-дълъг от 50 календарни дни  от определената, с възлагателно писмо на Възложителя, дата за стартиране на проектирането;
2. За  изпълнение на строително-монтажните работи - не по-дълъг от 240 календарни дни,  считано от датата на подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лв без ДДС.


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.15843 )


Време за изпълнение: 0.0455 сек., 0.0057 от тях за заявки.