Новина: През юни са спасени 3 щъркела, почистени са нерегламентирани сметища в землището на с. Братаница и речни корита в района на Септември, извършените проверки от РИОСВ–Пазарджик са 108
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
четвъртък 05 юли 2018 - 12:07:58

   
Пазарджик


Експертите на РИОСВ Пазарджик извършиха през юни 108 проверки в 89 обекта, отчитат от екоинспекцията.  Издадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. При проверките за административни нарушения на Закона за водите и Закона за управление на отпадъците са съставени пет акта. На „Екоинвест“ЕООД , Пловдив - площадка Пазарджик, е съставен акт по Закона за водите за неспазване на емисионните ограничения при заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места, а на „ВиК Белово“ ЕООД - за заустване на отпадъчни води във воден обект без разрешително.
За неспазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците са съставени три акта. На „Орбит Логистик” ЕООД – за изгаряне на траверси в котлите на оранжерии в с. Мало Конаре, на собственика на „Мето-Метал ”ЕООД - площадка за отпадъци от черни и цветни метали в с. Злокучене - за неизпълнение на условие в издаден регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци и на физическо лице от с. Злокучене - за извършване на дейности с отпадъци без разрешително.
    По предписания на РИОСВ, през  юни са почистени нерегламентирани сметища в землището на с. Братаница и речни корита на територията на община Септември. Възстановени са качествата на терени в землището на село Дебращица, след почистването им от отпадъци.
Спасени и изпратени за лечение в спасителен център са три птици от вида бял щъркел.  Упражнен е контрол за спазване на режимите в  ЗМ „Венеца“, ЗМ „Фотинска река“, ПЗ„Фотински водопади“, ЗМ „Средна гора“ и на билкозаготвителен пункт в  Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения.
За периода са предприети действия по девет сигнала и четири жалби. Издадени са седем наказателни постановления на стойност 27 400 лева.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.16515 )


Време за изпълнение: 0.0667 сек., 0.0093 от тях за заявки.