Новина: Само 28% от разделно събираните отпадъци се оползотворяват в Пазарджик, ще бъдат поставени 128 контейнера за батерии
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
петък 16 март 2012 - 17:29:44


През изминалата 2011 год. на територията на Пазарджик и селата Главиница, Мокрище и Ивайло са генерирани общо 1 тон 28 132 кг. отпадъци от системата за разделно събиране.От тях са  оползотворени - сортирани и балирани 285 445 кг. или 28%.  Останалите 742 687 кг. или 72% са отпътували за депото за твърди битови отпадъци при с.  Алеко Константиново, тъй като са неподлежащи на обработка смесени битови отпадъци. 


Най-голям от оползотворените е делът на хартиените отпадъци - 53%, пластмасовите са 24 %, а 63 420 кг. /или 23 %/ са оползотворените отпадъци от стъкло.   
В отчета за  "Изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011год."на Община Пазарджик  се посочва, че в района се обслужват 542 броя контейнери, разположени на 290 точки, а допълнително са сключени Договори с фирми, желаещи да се включат в разделното събиране на отпадъците от опаковки, които не са обхванати от организираната система за разделно събиране на територията на града, на които също са доставени контейнери.
За събирането на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване отговаря „Метал Комерс”ООД, с която е сключен договор на 12 януари тази година, за излезлите от употреба мпс -  „Норд Холдинг”АД,  а  за събирането, временното съхраняване и предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори - „Норд Елрециклинг”ЕАД.
В момента на територията на Пазарджик са  разположени 15 контейнера за портативни батерии. В отчета се отбелязва, че в града и селата на общината ще бъдат поставени нови 128 съда за събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори - портативни и автомобилни,макар и да не е отбелязано кога.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.1687 )


Време за изпълнение: 0.0675 сек., 0.0079 от тях за заявки.