Новина: Отбиват Марица заради започналото строителство на новия мост между острова и Зоната на здравето
(Категория: Интересно)
Публикувано от pamedia
вторник 05 март 2019 - 14:29:19

   
Пазарджик


Строителни машини прокопават коритото на Марица от западната страна на острова, за да бъдат отклонени водите по левия ръкав. За последно по него е текла вода при голямото наводнение през 2005 година, когато нивото и достигна пешеходния мост и размести колоните му.

Дейностите са свързани със започналото строителствно на новия пешеходен мост, който ще свързва острова и Зоната на здравето. За него правителството целево отпусна 700 хил. лева, а сумата до 1 100 лв. без ДДС ще е от общинския бюджет.

Той ще е с дължина 108 м. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. Габаритът на пешеходните алеище е 5 м., a на рампите за инвалиди -  2,5 м.

Срокът за  изпълнение на строително-монтажните работи в обявената обществена поръчка – открита процедура по ЗОП за изпълнение на „Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”, гр. Пазарджик” бе определен на не повече от 240 календарни дни,  считано от датата на подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и нивоа, съгласно договора с фирмата изпълнител - 40 работни дни, и пак от датата на даване на строителна линия. В момента извършваните дейности са подготвителни.
На последната си пресконференция кметът Тодор Попов сподели, че очаква съоръжението да е готово до началото на есента.
ПазарджикНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.17543 )


Време за изпълнение: 0.0687 сек., 0.0080 от тях за заявки.