Новина: Четири шивашки фирми са допуснали нарушения с отпадъци
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
неделя 18 септември 2011 - 15:57:06


По подаден сигнал за изхвърлени производствени отпадъци в контейнерите за битови екоекспертите в Пазарджик са извършили проверки в четири шивашки фирми на улиците “Макгахан” и  “Пловдивска” в Пазарджик. И в четирите обекта са констатирани сходни 


нарушения на Закона за управление на отпадъците : неизвършена класификация на отпадъците, невъведени отчетни книги за количествата отпадъци, генерирани от  дейността, фирмите нямат разработени програми за управление на отпадъците и сключени договори за предаването и оползотворяването им.
В три от обектите – “Ивтекс 72” ЕООД, “Енвоге” ЕООД и “Кая-59” ЕООД,  управителите са получили предписания за отстраняване на нарушенията в определен срок.  “Ачо” ЕООД е допуснала не само горните нарушения, но и смесване на отпадъци, подлежащи на рециклиране - хартия, с отпадъци, подлежащи на обезвреждане - текстилни изрезки, както и изхвърляне на производствените отпадъци в котейнерите за битови отпадъци. Управителят на обекта не  е допуснал експертите до разговор за разяснения на нормативната уредба и издаване на предписания за привеждане на дейността към нормативните изисквания. Предстои съставяне на актове за всяко едно от нарушенията, съобщиха от РИОСВ - Пазарджик.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.262 )


Време за изпълнение: 0.0454 сек., 0.0066 от тях за заявки.