Новина: Крайният срок за подаване на молбите за помощи за отопление е 31 октомври, подадени са 10846
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 12 октомври 2011 - 15:33:50


10846 молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2011/2012г. са подадени до настоящия момент в дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Пазарджик, от тях 10539 са за отопление с твърдо гориво в пари, 13 са за отопление с твърдо гориво в натура и 294 за отопление с електроенергия.


Издадените до момента заповеди в областта, за отпускане на помощта са 7001, а отказите 1237.
Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чиито средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на диференцирания минимум за отопление.
Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца /01.11.2011г. – 31.03.2012г./ и се изплаща по следния ред:
1. за месеците ноември и декември:
 - за отпуснатите целеви помощи за отопление през месеците август и септември до 30 ноември;
 - за отпуснатите целеви помощи за отопление през месец октомври  и ноември до 31.12.2011г.
2. до 31 януари на следващата година – за месеците януари, февруари и март.
От Регионалната дирекция за социално подпомагане – Пазарджик, напомнят на лицата и семействата, че крайният срок за подаване на молбите декларации за отпускане на целеви помощи за отопление е 31 октомври 2011г.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.419 )


Време за изпълнение: 0.0667 сек., 0.0085 от тях за заявки.