Новина: Маришко подрумиче ще се развива незастрашавано в едноименна защитена местност край Белово
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
петък 05 април 2013 - 14:52:00


Маришко подрумичеОбявена е нова защитена местност „Маришко подрумиче“ в землището на с. Дъбравите, община Белово със заповед на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 33 от 5 април 2013г.). Защитената местност е на площ от 464,682 дка и е обявена с цел опазване на местообитанието на застрашения от изчезване растителен вид Маришко подрумиче       (Anthemis  argyrophylla), съобщиха от екоинспекцията в Пазарджик.   .
На територията на защитената местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения, търсене, проучване и добив на подземни богатства и залесяване. Нарушителите на забраните се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
РИОСВ–Пазарджик ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за землището на с. Дъбравите община Белово, област Пазарджик. Защитената местност е вписана в държавния регистър на защитените територии.

Снимка: Червена книга на Република БългарияНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.4401 )


Време за изпълнение: 0.0474 сек., 0.0045 от тях за заявки.