Новина: В Пазарджик ще се проведе кръгла маса с успели да реализират европроекти
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 11 септември 2013 - 09:08:59


В Пазарджик ще се проведе кръгла маса от националната кампания “Научени уроци”. Инициативата има за цел да установи къде са критичните места в реализирането на проекти, финансирани по оперативните програми и по този начин да подобри процедурите по проектите.Областният информационен център (ОИЦ) в Пазарджик вече е изпратил анкетни карти на бенефициентите на европроекти, в които те да споделят впечатленията си от процеса на изпълнение на проекти с европейско финансиране. Анкетирани са представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор, които реализират проекти по седемте оперативни програми.
На база на събраните и анализирани данни ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. Дискусията в Пазарджик е насрочена за 23 септември. Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014-2020 г., съобщи Радослав Пешалов, управител на Центъра в Пазарджик.
До този момент в ОИЦ са постъпили 21 попълнени анкетни  карти. Според първоначалните данни  бенефициентите по оперативните програми от региона срещат най-големи трудности при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, както и при отчитането на проекти. Като проблем се очертава липсата на оборотни средства, необходими за реализирането на проектите. Препоръките,  които анкетираните дават, са свързани с уеднаквяването на правилата и процедурите по всички оперативни програми, облекчение на отчитането на проектите и промяна на изискването за обединение на обществените поръчки. Един от анкетираните предлага да отпадне ПМС 330/05.12.2011 г., което спира стимула на експертите в администрациите да участват в повече на брой проекти.
Кампанията „Научени уроци“ се провежда под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида  Златанова, съвместно с мрежата  от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Тя ще продължи до м. октомври 2013 г.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.5406 )


Време за изпълнение: 0.0571 сек., 0.0067 от тях за заявки.