ОБЯВА

четвъртък 22 април 2021 - 11:36:57

Обява: "Асарел-Медет"- Панагюрище продава употребявано оборудване

Обява за продажба на санитарен автомобил


понеделник 22 март 2021 - 11:41:56

"Асарел-Медет" АД продава следното употребявано оборудване

Офертите по обявата на "Асарел-Медет" се подават в срок до 25.04.2021 г.


четвъртък 11 март 2021 - 17:54:39

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти - МИРГ „Пазарджик“

Обявената процедура е по мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“


понеделник 08 март 2021 - 16:45:26

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

Първият краен срок за подаване на проектните предложения по обявената от МИРГ "Пазарджик" процедура е 8 юни т.г.


петък 05 март 2021 - 15:12:30

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ „Пазарджик“

Обявената процедура е по мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“