ИКОНОМИКА

петък 19 февруари 2021
петък 19 февруари 2021 - 15:30:19

Средната брутна работна заплата в област Пазарджик за декември 2020 е 1156 лв, на 12-то място в страната сме

Област Пазарджик е на 12-о място по показателя „средна брутна работна заплата“