obshtest_obsaz2021smet.jpg

Такса смет, която би трябвало да касае всеки един жител на общината или поне тези, които съвестно са декларирали имотите си, се оказа безинтересна - на общественото обсъждане на план-сметката за 2021 година днес се явиха едва шестима граждани. Главният финансист Георги Гайдаров представи мотивите на общината за исканото увеличение на промилите, като посочи, че формирането на план-сметката е по математически модел от преди 3 години, който е одобрен от всички контролни органи.

Сдружението на предприемачите, представлявано от председателя Иван Неделчев и заместник-председателя Евтим Янев, официално внесе представените на пресконференция миналата седмица предложения и искания от бизнеса в Пазарджик, като за пореден път беше заявено, че е необходимо да се направят стъпки за по-справедливото определяне на налога, който да се начислява на база количеството генериран боклук. „Разходите на Община Пазарджик за тази дейност явно не са оптимизирани, след като други общини от категорията на Пазарджик успяват да извършват дейността срещу 4-5 промили.

За 2023 г. е предвидено да се премине към нова методика за начисляване на налога, която да отчита количеството на боклука, а не данъчната оценка на имота като основа за такса смет, посочи Георги Гайдаров. В тази връзка Евтим Янев предложи дебатът да се съсредоточи върху мерките, които могат да бъдат реализирани веднага като определяне на терен за строителните и едрогабаритните отпадъци от домакинствата (уреди и мебели), промяна в нормативната уредба, така че да отпадне ежегодното подаване на декларация за т.нар. „плащане на кофа”, то да е еднократно и да се счита, че волеизявлението е направено до подаване на писмен отказ. Началникът на отдел „Местни данъци и такси” Минко Минков обясни, че не е възможно да бъдат освободени от такса смет имоти, които не попадат в териториите, обслужвани от сметопочистващите фирми, тъй като според нормативната уредба такса смет се начислява без значение къде се намира имотът.

Красимир Генов от „Демократична България” настоя за засилен контрол от страна на общината по отношение на нарушителите. В залата той показа снимки с незаконни сметища в покрайнините на с. Алеко Константиново, където той живее. От „Демократична България” поискаха също обществен достъп до кантара на сметището, за да се уверят, че действително Община Пазарджик изхвърля такова количество боклук –55 хиляди тона годишно за 2022 г, изчислени на база на тазгодишния боклук. Николай Янев поиска Общината да помисли за въвеждане на по-модерни начини за почистване на улиците, а не тази дейност да се извършва ръчно от метачки с метли и найлони.

Костадин Деянов от „Зелените” предложи да се инициира обществено обсъждане за изготвяне на устойчива система за управление на отпадъците в Община Пазарджик и посочи, че европейският опит в обособяването на големи депа за няколко общини е довел до бум на незаконните сметище, тъй като цената за депониране на отпадъка е твърде висока за малките общини в България.


finansisti2021.jpg


Loading...