retsiklir1.jpg

Начално училище „Паисий Хилендарски” със съдействието на община Стрелча и „ЕКОПАК България” отбелязаха Световния ден на рециклирането с поредица от мероприятия, посветени на разделното събиране и рециклиране на отпадъци, съобщиха от Община Стрелча. Началото на своеобразния екологичен празник бе поставен с експонирането на изложба, посветена на рециклираните материали, подготвена от учениците със съдействието на учителите и родителите на децата.

Под ръководството на директора на НУ „Паисий Хилендарски” г-жа Иванка Илиева и класните ръководители бяха проведени беседи и видео уроци, в които малките възпитаници на стрелчанското начално училище придобиха знания за необходимостта от разделното събиране. В подготвените мултимедийни презентации се отличиха Ивайла Дякова, Атанас Нешев, Калина Белухова и Кристиана Кацарова, съобщиха от учебното заведение.

В коридорите на училището бяха експонирани тематични табла, изготвени от клуб „Млад еколог”.

Най-малките възпитаници на НУ „Паисий Хилендарски” – децата от подготвителните групи с ръководители Мария Иванова и Латина Караджова поздравиха всички присъстващи с песни и стихове на екологична тематика.

Усвоените знания учениците представиха в практическо занятие със съдействието на „ЕКОПАК България”. Малчуганите на началното училище предадоха за рециклиране 14 контейнера събрани хартиени и картонени отпадъци. В следващите дни те ще предадат и събраните от тях пластмасови и метални отпадъци. В края на празника, посветен на екологията всички деца получиха книжка от „ЕКОПАК България”, която разкрива ползите от разделното събиране.


retsiklir.jpg


Loading...