bchk_obu2021.jpg

Българският Червен кръст ще провежда безплатни онлайн курсове за доброволци на теми „Умения за живот“ и „Хигиена“. Те ще се реализират в рамките на платформа за онлайн обучения на организацията, а завършилите ги ще придобият сертификат за придобитите умения.

Курсът „Умения за живот“ е с фокус върху практики, подобряващи социалната интелигентност и психическото състояние, а този на тема „Хигиена“ съдържа специално разработен модул относно мерките за предпазване от разпространение на COVID-19. Двете обучения са част от програмата на БЧК „Дейности в отговор на COVID-19”, финансирана от Американската агенция за международно развитие и подкрепена от Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Като част от нея БЧК вече няколко месеца реализира и информационната кампания „Направи го за тези, които обичаш“.

Обучаващите се имат достъп и до курсове по управление на стреса, сексуално образование и здраве и много други. Всички те са разработени от доброволци и служители на организацията с богат опит и експертиза по различните теми, разделени са на модули и завършват с финален тест.

Всеки, желаещ да научи повече за обученията, може да го направи на https://e-training.redcross.bg/.
Loading...