str_obshtina.jpg

Община Стрелча ще реализира проект за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр. Стрелча” на стойност 4 936 020,31 лв. по решение на Управителният съвет на ПУДООС от 12.11.2021 г.

Кметът на общината инж. Георги Павлов коментира, че една от големите цели в управленската му програма – изграждането на пречиствателна станция, със сигурност ще бъде реализирана.
Loading...