pekarna_hliab.jpg

След като Европейският парламент подписа водещия си план „От фермата до вилицата“ и събития от типа на „Световния ден на храната“ набират все по-голяма популярност, темата за разхищението на храни се превръща в приоритет за все повече потребители и търговци. След Конференцията на ООН за изменението на климата (COP26), връзката между разхищението на храни и изменението на климата е по-силна от всякога. Експертите се обединяват около мнението, че темата за разхищението на храни трябва да е част от темата за компенсирането на въглеродните емисии.

Според проучване на ООН, близо 931 милиона тона храна или 17% от общата храна, достъпна за потребителите, не се консумира и отива в кошчетата за отпадъци на домакинствата, търговците на дребно, ресторантите и други. Имайки предвид тези смущаващи факти, Microsoft се ангажира ежедневно да помага на търговците на дребно и компаниите, като работи рамо до рамо с тях, в посока съвместна иновация и разработка на решения от следващо поколение, насочени към бизнес възможности, които не търпят отлагане. Благодарение на Microsoft Cloud for Retail, компанията помага на своите клиенти да изградят устойчива верига на доставки, като създава централизирана система, която предоставя многоканални данни за инвентаризацията в реално време. Това се изразява в по-интелигентен процес на изпълнението и помага на потребителите да постигнат оптимални нива на наличност.

От Microsoft дават няколко примера с различни компании, които са прекъснали порочния кръг на разхищение за храна. Скандинавската компания за хранителни технологии – LMK Group предоставя комплекти за хранене – близо 1.74 милиона през 2020 г., директно до вратите на своите клиенти. Използвайки модела за машинно обучение, разработен от Azure, LMK са направили точна прогноза за това какво биха си поръчали потребителите. Това означава, че компанията може да предостави на своите производители и доставчици на храни точни прогнози до 10 седмици предварително, така че те да не отглеждат реколти, които в крайна сметка няма да използват. Днес LMK имат по-малко от 1% разхищение на храни в производствения си процес, което е изключително ниско за сектора търговия на дребно с храни.
Турският търговец на дребно – Migros използва изкуствен интелект(AI), за да следи наличността на плодовете и зеленчуците на своите рафтове и да генерира сигнал за тяхното състояние, което означава, че храната може да се приоритизира и промотира, за да се продаде преди да се развали. По подобен начин германският лидер в технологиите за търговия на дребно – Bizerba комбинира иновативната си технология за измерване със стелажните системи в магазините за търговия на дребно, което доведе до рафтове и пекарни на самообслужване, които са способни да следят и проверяват своята наличност, а фурните автоматично да пекат брецели, когато се изчерпат. С помощта на интернет на вещите (IOT), компанията разчита на динамичното ценообразуване. По този начин цените на продуктите от препълните рафтове могат да се намалят в реално време, което ги прави по-привлекателни за купувачите и разбира се, намаля разхищението на храни.

В крайна сметка избягването на разхищението на храни започва с избора на потребителя. Всеки сам взема своето индивидуално решение, което може да се окаже важна част от съвместните усилия на организации, търговци и лица за намаляване на натиска върху околната среда.
Loading...