obs20211125a.jpg

Нетното средно годишно увеличение е около 30 лева, като варира от 50 лв за имоти в центъра на града до 7-8 лв за селата

 

След едноминутно мълчание в памет на жертвите в огнения ад, Общинския съвет на Пазарджик започна дебат по може би най-дискутирана през последните месеци тема в региона – увеличението на такса смет. Преди дебата думата взе кметът на Пазарджик Тодор Попов, за да мотивира предложение за увеличение на такса смет с 30%. В следваща новина по темата ще предложим на читателите ни подробности от цялата дискусия, а сега публикуваме с кратки съкращения мотивите на кмета, споделени пред съветниците, които в края на обсъждането приеха предложението с гласовете на 25 „за“, 13 „против“ и 1 „въздържал се“.

След ситуацията с драстично повишение на цените на тока, на горивата и тенденцията на повишаване на абсолютно всичко и липсата на яснота по държания бюджет за следващата година, който няма как да бъде приет до края  на тази година, а това касае отношението с местните бюджети, затова спирам Вашето внимание на таксата за битовите отпадъци и нейното увеличение с 30% за следващата година.

Ясно е, че таксата за битовите отпадъци не е данък, а е такса, т.е. тя трябва да покрива изцяло цената на услугата. И сметките показват следното: За следващата година ще ни трябват 14 милиона и половина. Какво се включва в нея, защото и по този въпрос има много спекулации: това е сметоизвозване и сметопочистване в града, както и във всичките 31 населени места от общината, усилията ни за почистване на нерегламентираните сметища на територията на общината. В таксата влизат и отчисленията, които правим за РИОСВ, както и разходите по функционирането на депото за твърди битови отпадъци. Вече имаме почти едногодишната картина, тъй като то функционира от 1 януари 2021. И накрая тук влизат дейностите за поддръжка на всички зони за отдих и спорт, междублокови пространства, които вече станаха доста в нашия град, тъй като ние сме добри стопани и си поддържаме града такъм какъвто трябва да бъде. Така че всичко това като суми трябва да го облечем в сметката за следващата година.

Какви са реалностите към тази година? Към тази година разходът е около 14 милиона лева, а това, което ще съберем е около 9 милиона лева. Говоря в приблизителни цифри, без да уточняват плюс минус 200-300 хиляди лева. Т.е и за тази година ще имаме един дефицит от около 4 милиона лева. Ако ние не увеличим таксата дори и с 30% за следващата година в един момент пред нас ще възникне дефицит от около 5-6 милиона лева. Ситуацията свързана с ковид, с различни ограничения на икономическите активности, със стагнацията във всички икономически сектори веднага рефлектират върху събираемостта, която имаме по различни пера на общинския бюджет. За тази година очакваме едно неизпълнения в рамките на 6 до 8% като цяло. Затова, ако не предприемем стъпката с повишаване на таксата, ще бъдем изправени пред много предизвикателства, т.е. можем да стигнем до там, че част от услугата да бъде проблемна и нали се сещате какво става, ако два-три дни не бъде извозван боклукът.

Много се спекулира и с цената на услугата като нетна цена. Важно е какви нетни пари се събират за обезпечаването на тази услуга. Защото в София таксата е по-ниска, но там данъчните оценки са 5 пъти по-високи от Пазарджик и повече от 10 пъти по-високи отколкото в нашите населени места, т.е. в София с такса 1.5 профила се събират в пъти повече пари от Пазарджик с такса 2.5 промила като нетно количество пари за обезпечаването на тази услуга.

Искам да кажа и данните за селата. Разходите само за тази услуга във всички села са 5 милиона и 200 хиляди лева, а от такса смет в селата сме събрали до момента 1,6 милиона лева, и максимум да станат 1,8 милиона лева до рая на годината. Т.е. ако трябва да увеличим таксата за селата, така че да покрием изцяло услугите, трябва увеличението да е 300%, а не 30%.

Ако сме чисто формални, трябва да има драстично увеличение, но ще правим внимателно увеличение, за да бъде социално поносимо. В нетни пари средното увеличение ще е 30 лв годишно. За града около 50 лв до 6-7 лв за селата. За ден това са 6-7 стотинки. Това е социално поносима цена, за да може системата да функционира.

Освен това цената на горивата ще рефлектира върху всичко. А разходите ни за селата като километри са несъотносими с нито една община. Нашите населени места са 31 и освен това на достатъчно голямо разстояние, от най-северозападното село Цар Асен до най-югоизточното - Говедаре са 70-80 км. Разходът за транспорт на боклука е сериозен. За да функционира една система, тя трябва да е обезпечена!

Отговорното поведение е да казваме какви са реалностите и какво трябва да се направи. В политиката и в управлението решенията, които се взимат, не винаги са приятни и се харесват на хората, но е важно да отстояваш решенията – те не са популярни, но са важни за системата, това е отговорността.

Аз съм бил коректен, за да говоря за това увеличение много преди днешното обсъждане и още в началото на мандата съм казал, че без увеличение на такса смет няма да можем да извършваме всички услуги, защото обслужването на депото е нова услуга. И съм казвал, че трябва да увеличим таксата със 100%, но за да не бъде тегаво ще го разбием по години.

Електронните кантари на депото показват увеличение на депонирания отпадък с 10 хиляди тона.

Това увеличение на такса смет ще бъде жизнено важно от следващата година да обезпечим услугата по сметопочистване, сметоизвозване и депониране. А клетката на депото се запълва със страшна сила и ще е нужно да подготвим нова. Затова следващата година ще внесем предложение за концесия за третирането на отпадъците, като инвеститорът за негова сметка за изгради нова клетка и да ни даде преференциална цена за третирането на отпадъците там, което ще доведе до намаляване на реалната цена, която плащаме на тон и с освободените средства да обезпечим управлението на депото и да ни останат средства за нови съдове и, дай Боже, за нова техника.  


obs20211125b.jpg


Loading...