iliya_dzhambazov.jpg

"Г-н Солов, въпросът за бедността е изключително сложен: като кажеш "всички обедняват" -не, някои хора обедняват, други не обедняват, някои имат пари и се чудят какво да ги правят, други се чудят как да си плащат данъците. Та, в този смисъл общинският съвет може да помисли за диференциран подход към плащането им за онези социални групи, които са застрашени". Така общинският съветник от МК "Алтернатива на гражданите" Илия Джамбазов отговори на реплика след изказването му, направена от колегата му Благо Солов от БСП, който го попита: " Аз не разбрах как така едновременно констатирате, че хората обедняват и ще подкрепите едно увеличаване на данъците, което е предизвикано, по думите на кмета, от повишената консумация?"

В изказването си Илия Джамбазов посочи като виновни за периодичното увеличаване на такса смет всички общински кметове и общински съвети, управлявали общината. "Десетилетия наред те провеждат едни и същи политики. Ще посоча две от тях. Първо, политика на абдикация на общината от стратегически важни, а често и печеливши собствености и услуги. Всеки може сам да се убеди в отговорността на всички управлявали, като провери по времето на кой общински кмет и кой общински съвет са взети съответните решения за абдикация на Общината. Няма да ни е много приятно, ако се вгледаме, но това е реалният факт," каза Джамбазов, като посочи положителни примери от последните 2 години - начина на развитие на Зоната на здравето, на материалните бази за спорт, връщането на Синята зона за стопанисване и управление от Общината.
Той подчерта, че цената за депониране на отпадъците съгласно Наредба №6 на министъра на околната среда и водите се определя при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци, при това трябва да се възстановяват разходите за изграждането на депото и да се покриват разходите за експлоатация, закриване и следексплоатационни разходи при закриването му.
"Много тежко условие, и то нормативно. В същото време финансовата децентрализация, за която толкова много се говори, тъпче на едно място. Чрез построяването на депото е налице постигнато качество в разглежданата услуга - "вечният огън" го няма, същевременно потребността от увеличаване на качеството при събирането и извозването на отпадъците от гражданите не намалява, а се увеличава ", посочи още Илия Джамбазов и декларира, че ще подкрепи предложението.

 

 

 
Loading...