direktori_det_gr2022_01.jpg

Tp Buro Zima2022 01Родителите на 5- и 6-годишните деца, обхванати в задължителна предучилищна подготовка, ще бъдат изцяло освободени от такси за ползване на детски градини на територията на община Пазарджик.

„Това е едно важно решение, което взе Общинският съвет по предложение на Община Пазарджик, и ние трябва да се гордеем, защото сме сред първите общини, които осигуряват безплатно обучение и обгрижване на децата от предучилищните групи." Това заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов на среща с директорите на детски градини. „Така, освен, че подпомагаме родителите, изразяваме и нашето отношение към отглеждането и възпитанието на най-малките ни съграждани“, допълни Попов.

В края на 2021, поради липса на яснота по отношение на държавния бюджет и размера на средствата за покриване разходите по хранене на децата в задължителна предучилищна възраст, Община Пазарджик внесе промяна в Наредбата за местните такси, като Общинският съвет прие решение освобождаването от такси за посещение на детска градина за децата в задължителна предучилищна възраст да става ежегодно при осигурено държавно финансиране за дейностите по хранене в детските градини.

Тъй като стана ясно, че до приемане на новия държавен бюджет ще е в сила бюджет 2021, а в него са заложени средства за подпомагане дейностите по хранене, за времето от 01.01. 2022 г. до влизането в сила на новия бюджет, родителите на децата в задължителна предучилищна възраст няма да заплащат такси за този период.

На срещата с директорите на детски заведения кметът на Пазарджик обсъди и планираните ремонти на тротоари край училищата, подновяване на дървесната растителност край оградите, както и подмяната на осветлението в училищата и дворовете с енергоспестяващо.
Loading...