Lidl_Ukraine800.jpg

Schwarz групата, част от която са двете компании - с мащабно дарение в помощ на пострадалите от Украйна


Schwarz групата е разтърсена от събитията в Украйна. Като една от водещите търговски компании за нас е особено важно да действаме отговорно в такъв труден момент. Бързата и ефективна помощ в момента е основен приоритет. Ето защо от началото на кризата Schwarz групата, със своите дружества за търговия на дребно Lidl и Kaufland, работи с различни организации за помощ на място и вече е предоставила парични и материални дарения на стойност 3 милиона евро. Тази помощ сега се увеличава на 10 милиона евро - за трайни хранителни продукти, домашен текстил, продукти за хигиена и други спешно необходими стоки, за да допринесе възможно най-бързо за снабдяване с най-необходимото на бежанците в районите близо до границата с Украйна.

Снимка: Lidl
Loading...