daskalova_vg_sad.jpg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Наташа Даскалова – съдия в Районен съд – Велинград с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Съдия Даскалова е поощрена по предложение на председателя на Районен съд – Велинград Лилия Терзиева-Владимирова по повод навършване на 65-годишна възраст и пенсионирането ѝ.

Наташа Даскалова правораздава в Районен съд-Велинград почти 39 години като целият ѝ юридически стаж – над 41 години е прослужен изцяло в органите на съдебната власт. Съдийската ѝ кариера започва в началото на 1980 г. като стажант съдия в Градски съд-София, а от май 1983 г. е в Районен съд – Велинград, като дълъг период от време е била и негов административен ръководител.

Съдия Даскалова се е доказала като професионалист, отличаващ се с добрата си организация на работа и образцовото изпълнение на служебните задължения. Тя се ползва с голям авторитет сред колегите си, съдебните служители и обществото, се казва в прессъобщение на съда, в което институцията информира също, че съдия Даскалова излиза в пенсия с навършване на 65-годишна възраст.
Loading...