stroitel.jpg

От съобщение на ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания - Пазарджик”, става ясно, че през четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 80 жилищни сгради със 127 жилища в тях и 16 998 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради/офиси с 920 кв. м РЗП и на 79 други сгради с 87 074 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.0%, жилищата в тях - с 40.1%, а общата им застроена площ - с 27.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение със 79.5%, както и при тяхната РЗП - със 173.4%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 21.2%, разгънатата им застроена площ - с 3.4%, докато жилищата в тях намаляват с 9.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличава със 100.0%, а общата им застроена площ - близо три пъти. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 113.5% , а разгънатата им застроена площ - над пет пъти.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 357, Пловдив - 352, София - 170, Варна - 157, и Бургас - 151. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 212, Пловдив - 3 010, Варна - 1 332, Бургас - 562, и Стара Загора - 378.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 245 жилищни и 29 други сгради; Пловдив - 192 жилищни и 65 други сгради; София - 142 жилищни и 32 други сгради; Варна - 108 жилищни и 59 други сгради; Бургас - 141 жилищни и 23 други сгради.

 

 

 

 
Loading...