pz_sgr2021.jpg

На извънредно заседание във вторник съветниците от местния парламент ще обсъдят и гласуват предложения от кмета на Пазарджик проект на общински бюджет за 2022 година.


Финансовата рамка на главната общинска сметка е в размер на 122 207 137 лв. , в това число:
– бюджет за държавни дейности 78 675 770 лв.
– бюджет за дофинансиране на държавни дейности 793 000 лв.
– бюджет за местни дейности 42 738 367лв.

Заложена са бюджетни приходи от централния бюджет в размер на 82 119 443 лв. и от собствени приходи - 41 804 000 лв.
Разходите по бюджета на Община Пазарджик са в размер на 122 207 137 лв. и са балансирани с приходите, се посочва в обяснителната записка към Проекта.

Предвидените капиталови разходи са в размер на 7 206 619 лв., като целевата субсидия е 2 516 400 лв. Основните приоритети са насочени към изграждане и основен ремонт на инфраструктурни, културни и физкултурни обекти.

Предвижда се общинският дълг от 17 939 128 лв. да намалее до 12 523 200 лв. към 31.12.2022г.

Посоченият общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2021 година е 9 379 835 лв. От тях през 2022 година ще бъдат разплатени 4 103 931 лв. по план-график за обслужването им.

 

 

 

 

 
Loading...