arh_pozitsia2022.jpg

Общинският съвет да задължи Общината да изчисти каменната фасада на Младежкия дом

Двете пазарджишки структури на архитектите – Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България и Дружеството към Съюза на архитектите в България, излязоха с позиции във връзка с ремонта на Младежкия дом в Пазарджик. Преди дни кметът на Пазарджик Тодор Попов обяви, че започва ремонт на покрива, подмяна на дограмата и обновяване на фасадата на Младежкия дом – една от малкото сгради в центъра на Пазарджик, която остана неремонтирана и не дочака пускането на проектите за саниране.

Двете местни организации на архитектите реагират срещу това, че се боядисват фасадите на сградата, които са от естествен камък. Сградата е вече на 50 години, мраморните плочи естествено са загубили блясъка си и на много места бяха компрометирани и се рушаха, но това според архитектите не дава основание да се посяга на естествен камък и те сочат и други примери, в които са реагирали по подобен начин, като боядисването на паметника на Алеко Константинов в Острова и каменните стени на Колодрума.

„Сградата на Младежкия дом се намира в идеалния център на град Пазарджик и със своя силует участва в оформянето на пространствената рамка на площад „Константин Величков“, заедно със сградите на художествената галерия, бившия профсъюзен дом и театъра. Посредством своите обеми, използвани материали и ритъм на фасадните елементи, те подчертават сградата символ на гр. Пазарджик – Старата поща с нейната часовникова кула“, посочват в позицията си от РК на КАБ-Пазарджик и настояват Общинският съвет да задължи Общинската администрация да почисти и възстанови оригиналния вид на фасадите на сградата на Младежки дом – Пазарджик, да изисква работата по обществено значими обекти в град Пазарджик да става след провеждането на архитектурни конкурси и след широко обществено обсъждане и да изготви и приеме Наредба за градската среда на Община Пазарджик, която да урежда обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли чрез въвеждане на специфични изисквания към тях.

Качеството на реалната селищна среда не може да бъде резултат на индивидуалното решение на който и да е участник в изграждането и. А участниците са архитект – проектантът, възложителят – боло той частен или обществен, съответният одобряващ орган, изпълнителят – строител или дизайнер и обществото като краен оценител и ползвател, допълват от Дружеството на САБ. Позициите на двете организации са публични – в отворени писма, и подписани и подпечатани съответно от арх. Петър Мурджев за РК на КАБ-Пазарджик и арх. Георги Сарамбелиев – за Дружеството на САБ .


ml_dom_rem2022.jpg


Loading...