dg_kalina_malina2022.jpg

Книжка с необходимите компетенции, които трябва да притежава едно дете, за да стартира успешно обучението му в първи клас подготвиха и издадоха от ДГ „Калина Малина“ в Пазарджик, съобщиха от учебното заведение. Книжката е в електронен и в печатен вариант. За момента е издадена на английски, а скоро ще бъде преведена и на български език. Това е крайният продукт от работата на българската страна по международен проект „Ученическият преход по пътя на образованието“ (“Student Transition in Education Paths”) по програма „Еразъм+“.
В книжката е събран опитът на всички участници, свързан с практиките за успешен преход на децата към училище. От страна на ДГ „Калина Малина“ са представени: образователната система в България; ключовите компетентности, необходими за развитието на детето и неговото успешно вписване в новата образователна среда; сътрудничеството с родителите; допълнителните педагогически дейности и работата с институции и партньорски организации.

Учителите и децата от детската градина работят по проект „S.T.E.P.” от 2019 година, в партньорство с училища и детски градини от Австрия, Италия, Испания, Румъния, Гърция и Турция. Координатор е Дирекция „Начално образование“ в град Теспротия - Гърция.
Участниците в проекта посещават училища и детски градини, записват и споделят практики за обучение на децата, провеждат дейности за деца със специални потребности и ангажират широк кръг от заинтересовани страни – родители, учители, психолози, училищни съветници и представители на образователната общност във всяка страна. Целта е популяризиране на успешния опит и разпространение на добрите практики сред възможно повече заинтересовани страни.

От 16 до 20 май ДГ „Калина Малина“ е домакин на международна среща по проект „S.T.E.P.” . В програмата са предвидени много дейности, които ще запознаят на място гостите с начина, по който се осъществява успешният и безпроблемен преход към началното училище. Ще бъдат проведени открити уроци по Български език, Математика и Околен свят в подготвителните групи в детската градина. Гостите по проекта ще могат да видят фолклорни и спортни танци, музикални занимания и Английски език, да се запознаят с образователната система и практиките на преход в България, да участват в семинар на тема: „Подготовка на децата за училище”, както и да посетят училище „Проф. Иван Батаклиев“.


detsa_dg_kalina_malina2022.jpg


Loading...