kom_zaetost20220519.jpg

Комисията по заетостта ще представи в МТСП за утвърждаване проект на Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 година. Това стана ясно на заседание на Областната комисия по заетост, на което беше съгласувана Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 г. Заседанието беше водено от заместник областния управител Петя Цанкова и главния секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов в присъствието на директорите на петте Бюра по труда в областта, директорът на Областна инспекция по труда, представители на: Регионална служба по заетостта Пловдив, на общините и на синдикатите.

Проектът съдържа предложение за разкриване на 401 работни места, от тях 398 за 6 месеца, както и по 1 работно място, съответно, за 5, 4 и 3 месеца заетост, всички на пълно работно време от 8 часа. Те са, практически, 4 пъти повече, сравнено с 2021 година. Проектните предложения за заетост на целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“, съгласно РМС 265/2022г., постъпили от 12-те общини на областта и Областна администрация, са за:

• Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – 90 лица;
• Безработни над 50-годишна възраст – 113 лица;
• Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход) – 69 лица;
• Хора с увреждания – 26 лица;
• Продължително безработни лица – 26 лица;
• Лица извън работната сила, желаещи да работят – 17.

Разпределението по общини на съгласуваната заетост е, както следва: Община Велинград – 70, Община Сърница – 45, Община Ракитово – 42, Община Септември – 23, Община Пазарджик – 38, Община Лесичово – 38, Община Брацигово – 23, Община Батак – 31, Община Панагюрище – 20, Община Пещера – 19, Община Стрелча – 11, Община Белово – 3, а така също и Областна администрация Пазарджик - 2.

Проектът на Регионална програма за заетост – 2022 предвижда субсидирана заетост за работни места, предоставени от социални партньори от бизнеса. В общините Септември, Белово, Панагюрище и Стрелча ще бъдат разкрити още общо 36 работни места (9% от общия брой, предвиден за област Пазарджик).

Постъпилите предложения изискват за удовлетворяването им финансови средства за субсидирана заетост общо в размер на 2 112 000 лева и изпълват определената за Област Пазарджик квота от 2 112 023 с минимален остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 година и партньорите им от бизнеса ще вложат в изпълнението общата сума от 29 460 лева – основно за разходи за инструменти, работно облекло, предпазни средства за назначените лица.

Предвижда се Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 година да се изпълнява в периода от 1 юни 2022 до 30 ноември 2022 г. в над 80 населени места в областта, с очакван резултат от над 300 благоустроени и поддържани обекти на публичната инфраструктура, търговията и услугите.
Loading...