blatnitsa2022.jpg

Община Стрелча ще получи финансиране в размер на 4 375 623.25 лв. с ДДС за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в селата Блатница и Смилец.
Безвъзмездните финансови средства са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите и включват 1 501 472,00 лв. за с. Блатница и 2 874 151, 25 лв. за с. Смилец.

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в населените места е основен приоритет от управленската програма на кмета на общината - инж. Георги Павлов. Реализацията на проектите ще снижи до минимум загубите при експлоатация на водоснабдителните системи в селата Блатница и Смилец и ще повиши качеството на живот на жителите и гостите на кметствата.
Loading...