forumTheatre2022.jpg

Сдружение „Младежки дейности“ организира две сесии по форум театър за младежи по проект „Театрални взаимодействия“. Сесиите ще се проведат днес, 14 юни, от 14:00 и 16:00 ч. в Младежки дом

Форум театърът позволява на участниците да се включат в изграждането на сценария като променят действията и реакциите на героите в пиесата. Всеки може да излезе на сцената и да експериментира със своята гледна точка и с личното си отношение към показаните проблемни ситуации. Младите хора престават да бъдат просто свидетели на проблемите – те стават активни участници в живота на своята общност.

Екипът ни дава възможност чрез занимание с театър младите хора да утвърдят своята идентичност. Насърчаваме ангажираността и участието им в решаването на определени обществени проблеми, повишаваме нивото на гражданска ангажираност, споделиха от Сдружение „Младежки дейности”

 

***

Проект „Театрални взаимодействия“ с договор №25-00-15/30.03.2022, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.
Loading...