60g_ansambal_image004_800.jpg

Предшественик на професионалната фолклорна дейност в Пазарджишкия край е създаденият през 1954 г. състав към читалище „Виделина“ и Културен дом на Професионалните съюзи. Тогава се формира вокално-инструментална група от 18 изпълнители с диригент Александър Начев. Това е първият тригласен състав за народни песни. За три години формацията достига 50 души, които изпълняват изключително песни от Пазарджишкия край, обработени от Филип Кутев и Александър Начев. След разделянето си през 1957 г., танцовата трупа към състава образува Ансамбъл за народни песни и танци „Стоян Манчев“. А година по-късно към читалище „Виделина“ и Културния дом на Професионалните съюзи отново се създава група за народни песни и танци, популярна с изпълненията си  в ресторант „Тракийски хан“ в града.

 

За начало на съвременния ансамбъл „Пазарджик“ се счита 1962 г., когато се назначават главен художествен ръководител – диригентът и фолклорист Александър Начев, и хореограф Веселина Гиздова. От 1968 г. на щат са всички изпълнители на Ансамбъл за народни песни и танци (АНПТ) „Пазарджик“, който от този момент става професионален. Ансамбълът е замислен като представителен и му се отрежда ролята да издирва, съхранява и популяризира песните, танците, костюмите и обредите от трите фолклорни области в Пазарджишкия край – тракийска, средногорска и родопска. Ансамбълът извървява труден път след създаването си – малоброен състав, малко по размери помещение за репетиции, недостиг на народни носии, различно време за репетиции на щатните и самодейните певци и танцьори, липса на финансови средства.

60g Ansambal Image001

Александър Начев – първи гл. художествен ръководител и диригент на Ансамбъл „Пазарджик“. 1989 г.

Но ентусиазмът и любовта към родния фолклор и тогава, и днес, са водещи мотиви в работата му. Ансамбълът има и важната задача да възпитава и въздига естетическия вкус на хората, да запази и съхрани любовта към българската народна музика, песен и танц. Всяка година концертите и участията на празници, събори и надпявания са десетки. Освен активната концертна дейност, ансамбъл „Пазарджик“ през годините е коректив за сходните фолклорни колективи от областта с оказване на художествена и методическа помощ в дейността им.

60g Ansambal Image002 60g Ansambal Image003

1974 г.

Певци и музиканти от Ансамбъл “Пазарджик” пред Етнографския музей. 1977 г.

Ансамбъл „Пазарджик“ се състои от хор, оркестър и танцов състав. Главни художествени ръководители през годините са Александър Начев, Любен Ботушаров (по негово време са първите телевизионни записи на съставите на АНПТ), Евстати Евстатиев, Христо Мутафчиев. От 1982 г. до днес ръководител на АНПТ „Пазарджик“ е Атанас Чолаков, който през месец май тази година получи престижната най-голяма награда на Община Пазарджик за цялостен принос в областта на творческите дейности и културата.

60g Ansambal Image004

Ансамбъл “Пазарджик” с гл. художествен ръководител Атанас Чолаков. 1985 г.

 

През 1987 г. ансамбълът е награден с орден „Кирил и Методий“ – I степен и е обявен за държавен. Той е съхранил във фонотеката си над 5 хиляди образци на българския фолклор. В сътрудничество с държавните национални радио и телевизия са създадени множество записи, ценен архив за бъдещите поколения. Ансамбълът има учредена годишна награда за творчество „Сладкопойна чучулига“. Богат е концертният опит на формацията в България и в чужбина.

 

60g Ansambal Image005

Цветанка Варимезова, Мария Пеева и Диляна Кордева. 1985 г.

 

Ансамбъл за народни песни и танци (АНПТ) „Пазарджик“ има регистриран архивен фонд в Държавен архив – Пазарджик, в който са съхранени документи от дейността му за периода 1966–2002 г. Предадените отчети, протоколни книги, снимки, дипляни, брошури и плакати, грамоти, дипломи, поздравителни адреси и др. разкриват богатата на събития история на Ансамбъла. По повод 60–годишнината, която АНПТ отбелязва тази година, във фоайето на Държавен архив – Пазарджик са подредени витрини с оригинални документи.

 

 

Надежда Свиркова

Държавен архив - Пазарджик

 

 
Loading...