18052022.jpg

Групата от младежи работещи по проект „Театрални взаимодействия“ на сдружение „Младежки дейности“, отново ще покажат своят театрален продукт на 21 май от 11:00 ч. в Младежки дом – Пазарджик.  

Младежите, заедно със своя ментор Стефан Зарев, вече са добавили и по-разширено заглавие, а именно „Орфей и Евридика в мазето“.

Припомняме, че представлението е резултат от няколкодневен интензивен репетиционен процес по текстове на Наоми Иизука. Драматургията взима за основа архетипни герои от старогръцките митове, но ги поставя в съвременен контекст.

В хода на процеса  (театралната лаборатория) младежите изследваха младежката идентичност, себеутвърждаването и справянето с личностни и обществени проблеми с помощта на театрални техники.

За самия спектакъл режисьорът използва жанра на променадния театър.

Предишните представления минаха успешно пред погледите на младежи от града и гости на Младежкия театрален фестивал „Океан от любов“.

***

Представлението е по проект Театрални взаимодействия “ с договор №25-00-15/30.03.2022, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.
Loading...