pz_obshtina1.jpg

Във връзка с връчването на  Националната литературна  награда "Райко Алексиев" Община       Пазарджик     обявява    конкурс       между творците от  Пазарджишка област.  Ще бъдат присъдени три награди за:

  • Хумористична поезия - епиграма, басня, стихотворение -

   /не  повече от 2 страници за всеки жанр/;

  • Хумористична проза - миниатюра, фейлетон, къс разказ -

    / не повече от 3 страници за всеки жанр/;

  • Карикатура -

   /до 3 карикатури/

   

Творбите не трябва да са публикувани.

 

    Литературните  творби, отпечатани  в  два  екземпляра  и карикатурите, оригинал    или    ксерокопие,    да    бъдат представени най-късно до 16 февруари 2023 година на адрес:

4400 гр. Пазарджик,  

Община Пазарджик,

бул. „България” 2,

дирекция “Образование и култура”,

за наградата “Райко Алексиев”.
Loading...