balastra.jpg

„Холсим кариерни материали" АД ще бъде новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 1" в област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Находището се намира по брега на Тополница при с. Динката.

Договорът за добив на строителни материали - баластра, от находище „Лозница 1" е сключен на 23 ноември 2007 г. с пазарджишкото дружество „Врис" ООД. „Холсим кариерни материали" АД е правоприемник на този концесионер, уточняват от Правителството.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона. Условията на предоставената концесия не се изменят.
Loading...