sad800.jpg

По внесено искане на Районна прокуратура – Пазарджик съдът отстрани д-р Жеко Чешмеджиев от заеманата от него длъжност - управител на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, гр. Велинград. Той е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за престъпления по чл.316 във вр. с чл.310 във вр. с чл.308 ал.2 във вр. с чл.308 ал.1 от Наказателния кодекс - за използване на неистински документи в качеството му на длъжностно лице – управител на болницата, пред директор на РЗОК, гр. Пазарджик, през 2017 г. и през 2019 г.


Според съдебния състав оставането на обвиняемия на длъжността управител на „МБАЛ Велинград“ ЕООД, гр. Велинград, ще попречи на обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото и поради тази причина го отстранява от длъжност.

Определението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Пазарджик в тридневен срок.


Антикорупционната комисия е установила конфликт на интереси по отношение на управителя на болницата във Велинград д-р Жеко Чешмеджиев.

От КПКОНПИ обясняват, че болницата е общинско дружество, а освен нея Община Велинград е едноличен собственик на капитала и на друго здравно заведение - Медицински център Велинград 2017 ЕООД.

Припомняме, че д-р Жеко Чешмеджиев е управител на болницата от 2015 г. Между него и медицинския център през 2018 г. и през 2019 г. са сключвани граждански договори, по силата на които той оказва в центъра специализирана медицинска помощ като ортопед - травматолог. Така той упражнявал лекарска практика, за която му се плаща и в друго лечебно заведение в града

През 2019 година Чешмеджиев, подписал договор, с който болницата отдава под наем за срок от 5 години на медицинския център 12 помещения в болнична сграда, ведно със съответното оборудване и техника. В същото време Общинският съвет не е приемал решение, с което да дава права на Чешмеджиев да сключи такъв договор. По този начин управителят на болницата е отдал под наем кабинети и оборудване на друго здравно заведение, в което той самият има лекарска практика.pg
Loading...