business_obu.jpg

На 19 и 20 май 2021 г. в хотел „Форум“ в Пазарджик ще се проведе обучение, насочено към строителни фирми, които желаят да участват в обществени поръчки, но нямат достатъчно опит и знания. От миналата година има нова електронна система, която затруднява фирмите. По време на обучението ще бъдат разгледани поръчките, които Община Пазарджик е възложила за строителство през последните 2 години, както и какво планира да възлага през 2021г. На местните фирми ще бъде оказано съдействие за това как да подготвят офертите си.

Обучението ни е чисто практическо и е адаптирано специално за участници от област Пазарджик.

Обучението е част от проект, който се реализира в 20 градове в България, като в Пазарджик ще е петото обучение, организирано отTender Service BG.


Линк към страницата на събитието във Фейсбук
Loading...