ul_osvetl.jpg

Община Пазарджик започва реализацията на проект: „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“. Проектът предвижда подмяна на уличното осветление на централни улици в Пазарджик с енергоефективно осветление. В резултат на това ще се повиши енергийната ефективност на уличното осветление, ще се постигне намаляване на консумацията на енергия и намаляване на разходите за улично осветление, посочи Румен Кожухаров, секретар на Община Пазарджик.

Общата стойност на проекта е 1 041 949,20 лв., който той трябва да приключи до август 2022 г., но от Община Пазарджик се надяват това да стане и преди крайния срок.

Хилядата нови енергоефективни осветителни тела ще бъдат монтирани на централните улици и булеварди: „Георги Бенковски”, „Цар Освободител”, „Пловдивска”, „Кочо Честименски”, „България”, „Стефан Стамболов”, през моста на Марица по „Царица Йоанна” до гарата. Ще бъдат обхванати и някои второстепенни улици, които са захранени от същите измервателни точки, които са по главните улици, включени в проекта, уточни още Румен Кожухаров.
Освен подмяна на осветителни тела проектът предвижда изграждане на система за мониторинг на потреблението на електрическа енергия и изграждане на малка фотоволтаична централа, която ще бъде монтирана на покрива на зала „Хебър”.


proekt_ul_osv2021.jpg
proekt_ul_osv2021a.jpg


Loading...