str_obshtina.jpg

В отворено писмо до Съдийската колегия на ВСС, подписано от кмета на община Стрелча инж. Георги Павлов и председателя на Общинския съвет Иванка Илиева, се настоява за преразглеждане на решението за закриване на Районен съд – Панагюрище. В писмото се казва:

"УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪДИИ,


Община Стрелча кaтeгopичнoтo изразява нecъглacиeто си c пpeдпpиeтaтa oт Bиcшия cъдeбeн cъвeт инициaтивa пo пpoмянa нa cъдeбнaтa ĸapтa и избopa нa т.нap. „мoдeл 4“ зa пpeкpoявaнe нa cъдeбнaтa ĸapтa y нac, в частност за превръщането на Районен съд – Панагюрище в Териториално отделение на Пазарджишкия районен съд.
Съществуването на Районен съд – Панагюрище е от съществено значение за функционирането на Община Стрелча и за защита правата и законните интереси на гражданите на общината. Със своята над 140- годишна история Панагюрският районен съд е доказал своята роля в опазването на правото и вярата в правосъдието. Този съд винаги и бил най-близък за гражданите на общината и преформирането му ще накърни неговата инстанционност, която е изграждана в продължение на десетилетия.
Правосъдието е основа на държавността и достъпът до съд е гаранция за нормалното функциониране на една правова държава. Отдалечаването на Районен съд - Панагюрище от гражданите на Община Стрелча няма да направи правосъдието нито по-бързо, нито по-достъпно. Такава реформа би довела до негативни последици за социално-икономическото развитие на Община Стрелча и накърняване правото на достъп до съд на гражданите на общината. За да търсят защита на законните си права и интереси, гражданите на общината ще трябва да пътуват до гр. Пазарджик, за което ще понесат и по-големи разходи за транспорт. При евентуално закриване на Районен съд - Панагюрище или превръщането му в териториално отделение на Районен съд – Пазарджик ще се създаде риск от затруднен достъп до правосъдие, намаляване на ефективната защита на гражданските права и интереси на местното население на територията на Община Стрелча.

Обръщаме се към Вас с искане за преразглеждане на нa т.нap. „мoдeл 4“ зa пpeкpoявaнe нa cъдeбнaтa ĸapтa и защита на интересите на гражданите от общините Стрелча и Панагюрище.


С уважение,


ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ /п/
Кмет на община Стрелча


ИВАНКА ИЛИЕВА /п/
Председател на Общински съвет - Стрелча"
Loading...