photokonk_detsa.jpg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик обявява фотоконкурс по повод Международния ден на приятелството – 9 юни. Конкурсът „Моите приятели и аз” е част от инициативата „Търсим винаги доброто”, която ще продължи до края на годината.

Членовете на комисията очакват децата да покажат в снимки своето виждане за приятелството. Да изразят разбирателството, обичта, подкрепата, доверието, силата, които ни дава приятелството. Истинските приятели са нашето отражение. Можем да разчитаме на тях в трудните моменти, радваме се с тях на щастливите ни мигове.

Регламент на конкурса:
Право на участие имат всички деца до 18 години.
Снимките да отговарят на темата на конкурса, да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, както и имената, възрастта на детето и от кое населено място е.
Участникът в конкурса гарантира, че снимката е авторска. Участникът в конкурса предоставя на МКБППМН – Община Пазарджик правата за публикация на творбата, която изпраща.
МКБППМН – Община Пазарджик си запазва правото да не допуска до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически и сюжетни качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.
Снимките очакваме на email: mkbppmn_pz@abv.bg до 30.06.2021 г.
На 01.07.2021 г. подадените фотографии ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на МКБППМН. Гласуването чрез харесвания продължава до 07.07.2021 г.
Трите снимки с най-много харесвания ще бъдат отличени с награди, а всички участници – с грамоти. Резултатите ще бъдат обявени на 09.07.2021 г.
Loading...