bsp20210618.jpg
  • БСП е категорично против закриване на Районния съд в Панагюрище и няма да подкрепи законодателна инициатива за закриване на районни съдилища.
  • БСП е против приватизацията на болницата във Велинград.
  • БСП е за промяна в учебното съдържание и намаляване на обемите на учебните програми, за да не са децата ни машини за възпроизвеждане на информация.
  • БСП е за реформа в професионалното образование, която да отговори на нуждите на пазара на труда във взаимодействие с бизнеса по региони.

 

Непредсказуемостта в политиката и COVID-кризата водят до големи рискове за икономиката и социалната стабилност. Факт е сривът на конкурентоспособността на българската икономика с всички негативни от това последствия, затова на тези избори работим за стабилност. Това каза водачът на листата на „БСП за България“ Драгомир Стойнев пред медии в Пазарджик.

„Европа се променя, има готов инвестиционен ресурс, но държавата до момента не е предложила план, чрез който да стартира икономически реформи и да подкрепи инвестиции с висока добавена стойност“, заяви Стойнев. Състоянието на икономиката е притеснително, нивото на конкурентоспособност пада и това се отразява пряко на доходите и стабилността.

„БСП е единствената партия с цялостен подход за реформи, който съдържа едновременни и координирани реформи в образованието, здравеопазването и съдебната система и мерки за успокояване на бизнессредата“, обяви още Стойнев.

Петя Цанкова, дългогодишен учител и номер 2 в листата на БСП за България, очерта необходимостта от тясна връзка между пазара на труда, нуждите на бизнеса и промени в образователната система и съдържанието на учебните програми. Качеството и обхватът на професионалното образование ще са една от основните посоки в предстоящата работа на БСП.

„Липсва държавна стратегия, която да обвързва нуждите на бизнеса с план-приема на професионалните паралелки“, каза още Цанкова. Мнението й е, че образованието върви надолу като качество и е притеснителен процентът на функционална неграмотност, а направените инвестиции в образователната среда, не са довели до повишаване на качеството на образование. „За съжаление, учениците ни станаха машини за възпроизвеждане на информация, не формираме мислещи хора с трайни знания, които да са конкурентоспособни. Учебно съдържание като обем е огромно и е необходима ревизия на програмите и образователните стандарти. Реформата обаче трябва да се прави от долу нагоре, от българския учител, а не от чиновници в Министерството“, каза още Цанкова. Тя обърна и специално внимание на он-лайн образованието и подчерта, че учителите са най-големите отличници в настоящата ситуация, защото са успели да се справят и да мотивират децата, не без подкрепата на родителите. Добрите практики от он-лайн образованието според нея трябва да бъдат интегрирани в образователната система, а учители и деца да получат достатъчна методическа подкрепа, за да са адекватни на средата.

Образованието е в основата на икономиката и на просперитета и здравето на нацията, смятат от БСП.

В най-чувствителната тема – здравеопазването, Коалиция „БСП за България“ очерта няколко приоритета, представени от Атанас Туманов, експерт по здравен мениджмънт и номер 9 в листата.

Според него най-кокретният израз на програмата на БСП за България в сектора е: пациентът в центъра на здравната система. Отпадането на лимитите за болниците, въвеждане на електронно здравно досие, което ясно ще отчита за какво се разходват средствата, 9% ДДС върху лекарствата и въвеждането на статут на защитена болница са основни промени, които трябва да се случат, за да стабилизират здравната система.

Туманов обърна специално внимание на неообходимостта от политика за запазване на младите лекари-специализанти в страната чрез повишаване на заплащането им. В противен случай те стават банка-кадри на чужди здравни системи.

Необходими са ясни критерии за овладяване на пандемията от COVID и подкрепени единствено от медицинска експертиза критерии за затваряне и отваряне. Така и хората, и бизнеса ще бъдат спокойни. 

Имаме визия за сериозна реформа в законодателния процес, която ще спре лобистки текстове и субективни законопроекти, заяви юристът и нозмер 3 в листата на „БСП за България“ Лиляна Мърхова-Присадникова. Необходимо е обществено обсъждане и оценка на въздействието на всеки законопроект да се случва реално, а не формално. Тя обърна специално внимание на натоварването на съдилищата в страната и на необходимостта от промени на съдебната карта, което ще осигури  нормален ритъм на работа за съдиите и администрациите.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


bsp20210618a.jpg


Loading...