zatv_obu1.jpg

На официална церемония заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова и главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов, откриха нов Обучителен център към Затвора в Пазарджик.

На събитието присъстваха областният управител Иван Васев, председателите на Окръжния, районния и административния съд, районния прокурор на Пазарджик, началникът на РУО, секретарят на община Пазарджик, гости и партньори по проекта. Центърът е част от проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. По време на официалната церемония беше направена онлайн връзка с партньорите по проекта от Норвежката корекционна служба на Кралство Норвегия.

Директорът на Затвора комисар Веселин Коцев каза, че проектът е на стойност около 185 000 лева. Центърът включва осем класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет, работилници за трудови и квалификационни дейности. Целта на нововъведението в пазарджишкия затвор е да бъде подпомогната социалната дейност при подготовката на лишените от свобода в процеса на адаптиране и включването им в обществото след тяхното освобождаване. В новото училище ще се обучават 96 човека, те ще получат начална грамотност.

Центърът се намира във вътрешния двор на затвора. Преди години настоящото помещение е било цех за производство на обувки за пещерска фабрика. През годините затворниците са имали и собствено стопанство, но към днешна дата практика е прекратена. Новата учебна година в центъра ще започне през есента.


zatv_obu2.jpg
zatv_obu3.jpg
zatv_obu4.jpg


Loading...