iga20210723.jpg

През изминалата една година Фонд ИГА реализира проект „РЕСТАРТ - Нова стратегическа визия на ИГА”, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Цел на проекта е да се определи посоката на развитие на организацията в дългосрочен план.В Конферентната зала на Гранд хотел „Хебър” днес, 23 юли 2021, се проведе Заключителна конференция по проекта.

Димитър Русинов - ръководител на проекта и Андрей Момчилов - координатор, представиха изпълнените дейности и достигнати цели. Бяха презентирани основните резултати от реализацията му - „Бяла книга”, новата стратегия за развитие на Фонд ИГА и обновеният уебсайт на организацията.

Участниците в конференцията, представители на институции - партньори на Фонд ИГА, поздравиха екипа с поетите нови предизвикателства.


iga20210723a.jpg


Loading...