str_obshtina.jpg

29 лични асистенти оказват интегрирани социални услуги в домашна среда на 33 потребителите по стартиралия преди ден проект "Независим и достоен живот" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, мярка МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпни цени, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални от общ интерес”.

"За Община Стрелча хората в неравностойно положение са винаги във фокуса на внимание. Настоящият проект обхваща жители на Стрелча и кметствата с увреждания или във възраст над 65 години, всичките с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Реализирането на проекта „Независим и достоен живот“ на стойност 215 107.20 лева безвъзмездна финансова помощ ще допринесе за подобряване на качеството на живот на хората в нужда, ще облекчи ежедневието на семействата им, ще предотврати настаняването им в специализирани институции и ще осигури заетост на 29 лица в трудоспособна възраст", съобщиха от местната администрация.

За една година Община Стрелча е реализирала 11 проекта социални услуги, които обхващат 355 потребители. В социалната сфера вече работят над 100 лица, а докрая на годината предстои разкриване и на още социални услуги.
Loading...